ARDUINO CW-decoder English version here...

Foråret 2015

UPDATED: 02.07.2015

OZ1JHM, Hjalmar har beskrevet en meget simpel og let konstruktion, til at decode telegrafi. Den kan ses på denne adresse: http://skovholm.com/cwdecoder

Hjalmar har en side på YAHOO:  https://groups.yahoo.com/neo/groups/oz1jhm/conversations/messages
hvor der diskuteres og tales om forskellige problemer, som selvbyggere er løbet ind i (engelsk).

Tilfældigvis havde jeg en ARDUINO UNO liggende fra et gammelt eksperiment, og den blev straks fremdraget, wiret op, og efter en lille halv times tid, var jeg kørende med Hjalmars decoder.

Nu mener jeg ikke, at man skal købe en ARDUINO UNO, og putte den i en pæn kasse, og tilslutte diverse komponenter, så som et display og strømforsyning m.m., så jeg designede et print på grundlag af de erfaringer eksperimenter med Hjalmar's decoder endte op i.

Se en video af eksperimentet her: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Fu7fJvNlhLY

NEW 18.05.2015: I2C-interface til LCD-displayet, en ny DEMO viser, at BEACON'en OZ7IGY kan decodes, inclusiv det første bogstav i kaldesignalet:
https://www.youtube.com/watch?v=G8QZlvM6YpQ&feature=em-upload_owner

Denne lille konstruktion kører fint og længe på et 9 volts batteri, hvis ikke man nødvendigvis skal have baggrundslys i displayet ( undlad at montere R6, 12 Ohm), for det bruger en del strøm, og et nyt batteri er slidt op på en times tid eller så. Derimod vil det kunne holde i lang tid uden baggrundsbelysning, og selv med den nye tilslutning af en højtaler til at morse de modtagne signaler, er der lang tids dekodning på blot en 9 Volts batteri.

Efter mine synspunkter, er Hjalmar's code helt klart sammensat af flere forskellige programstumper. Nogle af dem kan da osse forbedres, i hvert fald i forhold til de øjne der skal kigge på koden.
Jeg har lavet selve decoder-routinen om.
Hjalmar havde 57 "if"-statement i sin decoder, eet for hvert bogstav eller tal han decodede, og det har jeg så lavet om til et tabel-opslag, og dette vil fremgå af koden, således er der nu kun 2 "for"-statement og 2 "if"-statement tilbage, der finder det modtagne bogstav eller tal. Jeg mener da osse at kunne konstatere, at dekodningen er blevet forbedret en smule ved denne ændring.

Det er da ikke sikkert, at dette bliver den sidste ændring der bliver fortaget i decoderen, for det er jo blot lige at udtage CPU'en og putte den i ARDUINO UNO, hvis den skal omprogrammeres.

Ved læsning af application note for ATmega328P, var det ikke vanskeligt at identificere portene fra ARDUINO UNO, og finde de tilsvarende på processoren, og efter en times tid, kom diagrammet til at se således ud:

Bemærkning:
Den 6-polede konnektor J1 benyttes af den avancerede ARDUINO-programmør til at programmere CPU'en direkte i konstruktionen.
Lyden til højtaleren kan tages fra J1 ben 3, eller CPU'ens ben 2.

Printet:
Efter nogle genvordigheder med EDR Fr.sund's printfremstillingsudstyr, lykkedes det alligevel, at få fremstillet et passende print, med udviddet service assistance fra formanden Joakim, OZ1DUG, og efter dette layout:


Her kan downloades en højopløselig PDF-file med printudlæget i rigtig størrelse..
Vær opmærksom på, at det er JORD-planet på tegningen, der er målene 56x42 m.m.
og ikke den ydre ramme omkring.

En lille del af komponenterne er udlagt som SMD-komponenter størrelse 1206.

Her er en liste over komponenter, med undtagelse af

4 x 20 karakters display
Potentiometer 10 K ohm Lin
Højtaler 8 Ohm i serie med MIN. 100 OHM's modstand og en afbryder til lyden.
Afbryder til strømmen fra 9 volt batteri eller strømforsyning
og stiktilslutninger

Det færdige resultat skulle jo kunne ses, og er derfor lavet i model "ÅBEN SOVS", som det fremgår af nedenstående billeder.
Dog skal det nævnes, at der er tilføjet en afbryder på den lille forplade til venstre for den røde lysdiode, som kan tænde og slukke for højtalermedhør, der genereres af processoren, i takt med de decodede signaler. Dette får jo så dekoderen til at virke som en slags filter i forhold til den lyd der kommer ud af radioen, der kan være svag eller støjfyldt. Det der høres i den lille indbyggede højtaler er en lyd der kun er genereret som funktion af, at der er decodet et signal.
Hvis du synes lyden i højtaleren er for kraftig, kan den reguleres ved at forøge modstanden på 100 Ohm til en passende værdi.

Potentiometeret på 10 K Ohm er indskudt i signalledningen, til regulering af input til processoren. i min version er det indskudt før båndpass-filteret.

  Potentiometeret regulerer IKKE for højtalerstyrken.

 

Min erfaring med decoderen er, at den stort set holder, hvad ophavsmanden lover. Jeg har da decodet signaler ned til 3 S-grader på 40 meter. I en periode har jeg endda forsøgt med et 4-kreds båndpasfilter koblet mellem radioens telefon-bøsning og decoderen, uden dog at se nogen væsentlig forbedring. Alle forbedringer vil være centreret omkring medfølgende støj på signalet, og her kunne "Hi-Per-Mite" måske gøre en forskel - se diagram her:

cwfilterschematic3.gif (34548 byte)  klik på billedet, for at se det i fuld størrelse.

HUSK, at en decoder ikke er bedre til at læse CW, end den CW der forsøges at blive læst, er afsendt. Hvis signalet er svagt, støjfyldt eller nøjlet med en papirklips, kan selv den bedste decoder, nemlig øret, have svært ved at opfatte en meddelelse.

Har du lyst til at lege med CW (telegrafi) decoder, så er dette et meget fint lille projekt, som ikke vil volde dig mange kvaler.

Min version af programmet kan DOWNLOADES her...

God fornøjelse, de OZ6YM, Palle

Spørgsmål til projektet besvares gerne...  på e-mail: oz6ym(@)planker.dk eller via SKYPE: oz6ym_1
Har du problemer med at få det hele til at virke er jeg dig gerne behjælpelig.Herover en version, hvor printet er monteret bag på displayet.

 

 

 

Herunder ses SLUT-versionen, med tilføjelse af 4 kreds-filter, som kan ændres til et 2 kredsfilter med forpladens højre omskifter, samt afbryder til højtaleren i forpladens venstre side.

 

Bagsiden af konstruktionen viser spændings-afbryder og en 3,5 m.m. JACK for signal INPUT.